Energetische hoofdmassage


Energie rond je hoofd en in je lichaam

Sunset aan de Pacific ocean Costa Rica

Energetische hoofdmassage, aangevuld met visie vanuit de craneo-sacrale relaxatie opleiding

Dit is een massage die gericht is op de totale ontspanning via zacht masseren van schouders, nek en hoofd. Het is een zachte, trage aanraking die tot doel heeft de energie in de gemasseerde delen te activeren, zodat de geblokkeerde energieën terug kunnen stromen. Daardoor krijgt het lichaam de tijd om zich te ontspannen en de rust te ervaren. Er wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht zodat je een volledige rust en ontspanning ervaart.

ONS LICHAAM IS EEN BRON VAN ENERGIE. Ons lichaam bestaat uit organen, die uit vele weefsels, op hun beurt bestaan die uit cellen en tenslotte moleculen en atomen. Elk atoom bestaat uit een zeer ijle ruimte en daarin zweven massa’s elektronen op energierijke banen. Ons lichaam is dus pure energie. Dit kunnen we stimuleren door o.a. massage van hoofd en lichaam en ook door qigong oefeningen (qi= energie en gong= beweging) of yoga, of meditatie.


Gezondheid, volgens Ayurveda, is niet louter de afwezigheid van ziekte of fysiek ongemak. Het is een holistische staat van welzijn, waarbij lichaam, geest en ziel in harmonie zijn. Gezondheid ontstaat wanneer je leeft naar je ware aard. Ieder mens heeft een eigen constitutie, een unieke combinatie van fysieke, mentale en emotionele kenmerken. Wanneer jouw levenswijze in overeenstemming is met deze constitutie, voel je je gezond, energiek en gelukkig.

Energetische hoofdmassage door ayurvedische marmapunten en shiatsu drukpunten op nek, hoofd en aangezicht

Marmas zijn speciale energiepunten, het zijn gevoelige plaatsen die verschillende emoties kunnen vasthouden. Het stimuleren, het activeren van de energie in deze marmapunten kan het evenwicht van het lichaam herstellen. Daarbij worden de schedel, voorhoofd en aangezicht gemasseerd met een zacht verwarmde olie.

Shiatsu of vingerdruk (tsubo) massage stimuleert via drukken op meridiaanpunten het hoofd en lichaam: vb: galblaasmeridiaan, blaasmeridiaan, gouverneursmeridiaan….. Daarbij wordt ook het hoofd betokkeld, de schedel en het voorhoofd opengestreken en het aangezicht gemasseerd.

De massage duurt 30′ en kan altijd gecombineerd worden met rug- of voetmassage.

stimulering rond de jukbeenderen