wat is ayurveda?

De ayurvedische filosofie heeft zijn oorsprong in India, eeuwen geleden.

Ayurveda is een levenswijze die steunt op een totale benadering van het lichaam (holistische visie), waarin de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens centraal staat en het ziek zijn en genezing via een totaalvisie benaderd wordt. Letterlijk vertaald, wil ayurveda zeggen ‘Kennis van het leven’. Deze is gebaseerd op de theorie van de drie dosha’s of bio-energieën Vata, Pitta en Kapha

In de ayurveda wordt ziek zijn gezien als een onevenwicht tussen enerzijds ‘hoe jij in wezen bent’; d.i. jouw geboorte constitutie of geboorte dosha en anderzijds jouw huidige constitutie; deze laatste is heel dikwijls een gevolg van je levenswijze en/of trauma’s en problemen in je leven ; d.i. de oppervlakte constitutie of , je eigen oppervlakte dosha. Het niet leven volgens je eigen zijn, je eigen constitutie levert de psychische en lichamelijke problemen.

Welke basisconstitutie kun je hebben?

Lees verder